Algemeen

Greencamp B.V. hierna te noemen Greencamp, verleent je hierbij toegang tot Greencamp.nl en nodigt je uit het aangebodene af te nemen. Greencamp behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Greencamp spant zich in om de inhoud van Greencamp.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle prijzen op Greencamp.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Greencamp. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Greencamp, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacy

Greencamp gaat zorgvuldig om met de privacy van haar bezoekers. De wijze waarop wij dit nastreven is beschreven in onderstaande informatie.

1. Registratie
Bij het bezoeken van onze website is het opgeven van de persoonlijke gegevens niet noodzakelijk. Om de boeking
te verwerken of aan uw aanvraag voor informatie te kunnen voldoen hebben wij echter wel persoonlijke
gegevens nodig zoals: naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, woonplaats en telefoonnummer.

2. Gebruik gegevens
Greencamp gebruikt uw persoonlijke gegevens om u de best mogelijke service te verlenen. Uw persoonlijke gegevens,
kunnen door ons worden gebruikt teneinde de boeking te realiseren. Deze kunnen bovendien door ons gebruikt worden voor interne administratie en voor analyse- en marketingdoeleinden. Wij geven de persoonlijke gegevens alleen dan door aan derden als dit noodzakelijk mocht zijn voor het vastleggen en/ of uitvoeren van de reservering, verzekering of informatieaanvraag. Wij verkopen uw gegevens dus nooit!

Door uw persoonlijke gegevens via onze site(s) aan ons te verschaffen geeft u toestemming aan Greencamp deze informatie te verzamelen, te bewaren en te gebruiken volgens de Wet Persoonregistratie (WPR).

3. Kwaliteit van de informatie
We beschermen de kwaliteit en integriteit van uw persoonlijke informatie en zullen ons uiterste best doen zo snel
mogelijk aan uw verzoek tot correctie van onjuistheden in uw persoonlijke informatie te voldoen.

4. Technische details
De technische details van het bezoek aan onze site (domeinanalyse) worden door ons geregistreerd. Wij
gebruiken deze data voor statistische doeleinden.

5 Hyperlinks
Onze site bevat links naar andere websites en wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met privacy gevoelige informatie omgaan. U verlaat op dat moment onze site.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.