Inleiding

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende huur van accommodaties die met Greencamp worden gesloten en zijn een onverbrekelijk onderdeel van de reisovereenkomst. Neemt u daarom vooraf goed kennis van de inhoud van deze voorwaarden. Zowel Greencamp als u vindt hierin de wederzijdse rechten en plichten.

1.Boekingsprocedure

U kunt zowel online als telefonisch uw vakantie boeken. De procedure is als volgt:

 • Na ontvangst van uw boeking is deze definitief en ontvangt u van ons per mail een reserveringsbevestiging c.q. factuur. Controleer de boekingsbevestiging goed!
 • Er komt dus automatisch een overeenkomst tot stand tussen u en Greencamp indien u bij boeken akkoord gaat met de algemene verkoopvoorwaarden van Greencamp en de boeking maakt / bevestigd.
 • Een herroepingsrecht (de zogeheten afkoelperiode) van 14 dagen is niet van toepassing op de diensten betreffende reisovereenkomsten als door Greencamp geleverd.

Aanbetaling binnen 5 dagen

 • Bij ontvangst van de boekingsbevestiging dient u binnen 5 dagen een aanbetaling te doen van 30% van de totale reissom . Het exacte bedrag vindt u in de factuur/bevestiging.
 • Na ontvangst van uw aanbetaling ontvangt u per e-mail een betalingsbevestiging.
 • Hebben wij na 5 dagen nog geen aanbetaling van u ontvangen dan sturen wij per mail een reminder.
 • Hebben wij na 10 dagen nog geen aanbetaling ontvangen dan vervalt uw recht op reservering en bedenktijd.

Wij wijzen u erop, dat indien de overeengekomen betalingstermijnen overschreden worden, Greencamp zich het recht voorbehoud de reservering te annuleren en u aansprakelijk te stellen voor de gemaakte kosten. In dit geval zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing conform artikelnummer 4.1.

Betaling restantsom 8 weken voor vertrek

 • Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor de aankomstdatum te zijn voldaan.
 • U ontvangt hiervoor een reminder per mail.
 • Indien u boekt met vertrek binnen 6 weken, dient u het volledige bedrag binnen 2 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen.

Annuleringsverzekering

 • U kunt via Greencamp géén annuleringsverzekering en/of reisverzekering afsluiten.
 • De boekingsbevestiging geldt tevens als verzekeringsbewijs voor uw reis- en/of annuleringsverzekering.
 • Indien u een en ander wenselijk acht adviseren wij u dit via uw eigen verzekeraar te doen.

Reisinformatie

1 week voor vertrek (en na ontvangst van de volledige reissom) ontvangt u per mail een voucher met hierin het adres van de camping, een routebeschrijving en algemene informatie over o.a. aankomst en vertrektijden. Uitzonderingen hierop zijn lastminute boekingen.

Let op:

 • U ontvangt van ons geen informatie per post
 • Uw voucher is het bewijs van betaling en dient u mee te nemen en bij aankomst te overhandigen

1.2 Hoofdboeker

De hoofdboeker van de reis moet minimaal 21 jaar zijn op het moment van boeken. Hij/zij is hoofdelijk aansprakelijk voor alle medereizigers die worden aangemeld. Alle correspondentie wordt gevoerd via het (email) adres van de hoofdboeker.

1.3 Maximaal toegestane personen

De accommodatie is afgestemd op één gezin reizend met één auto Het maximum aantal personen per campingplek en huurtent bedraagt 6 waarvan maximaal 2 volwassenen. Bewoning met 2 families, met meer dan het maximaal toegestane aantal personen of met meer dan bij reservering opgegeven aantal personen (inclusief kinderen en baby’s) is niet toegestaan. De accommodatiebeheerder kan u in dit geval toegang weigeren tot de accommodatie. U hebt hierbij geen recht op schadevergoeding en/of restitutie van de reissom.

1.4 Bezoekers

Het is niet toegestaan bezoekers te ontvangen of te laten overnachten zonder voorafgaande goedkeuring van Greencamp.

1.5 Optie

Het is mogelijk om een optie te nemen echter alleen in overleg en na goedkeuring van één van Greencamp. De optie wordt schriftelijk aan u bevestigd.

1.6 Huurperiode

De minimale huurperiode in het hoofdseizoen (juli, augustus) bedraagt 7 nachten. In het voor- en naseizoen (mei, juni en september) bedraagt de minimale huurperiode 4 nachten. De huurperiode wordt overeengekomen bij uw boeking en loopt van 16.00 uur op de dag van aankomst tot 10.00 op de dag van vertrek.

1.7 Preferenties

Preferenties ten aanzien van ligging e.d., moeten direct bij reservering worden doorgegeven. Greencamp geeft deze preferenties door aan de accommodatiebeheerder en zal haar uiterste best doen tegemoet te komen aan uw voorkeur(en) echter e uitvoering hiervan echter kan door Greencamp niet worden gegarandeerd.

2. De reissom

De gepubliceerde prijzen op onze website is per tent per nacht en is gebaseerd op maximaal 4 personen per plaats en tent, tenzij anders aangegeven. Voor de 5e en 6e persoon geldt een toeslag. In de reissom zijn begrepen de plaats, de tent(huur), elektra, water, BTW en de diensten en voorzieningen van de betreffende camping zoals op de site vermeld.

De reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze bij Greencamp bekend waren ten tijde van het de lancering van deze website. Belangrijke tussentijdse wijzigingen zullen zo snel mogelijk worden verwerkt en Greencamp behoudt zich het recht voor om de reissom te wijzigen indien aanpassingen daartoe aanleiding geven.

De gepubliceerde huurprijzen zijn exclusief eventueel ter plaatse geldende belastingen die vanuit overheid en/of semi-overheidswege worden opgelegd. Denk hierbij onder andere aan de toeristenbelasting en/of milieuheffing. Voornoemde belastingen kunnen per locatie verschillen en dienen rechtstreeks en ter plaatse te worden voldaan zonder tussenkomst van Greencamp en kunnen niet worden teruggevorderd bij Greencamp.

Eventuele wijzigingen in het BTW tarief in de periode tussen uw boeking en de aanvang van uw vakantie kunnen van invloed zijn op het totaal inclusief BTW bedrag bij eindfacturenring.

2.1 Verplichte bijkomende kosten

Eindschoonmaakkosten inclusief bedlinnen

 • € 75, – voor de Safaritenten.
 • € 90,- voor de Safaritenten met privé sanitair
 • Deze bedragen zijn per tent, per camping en staan apart vermeld op de factuur.

Reserveringskosten

€ 35,- per boeking en staan apart vermeld op de factuur.

2.2 Kosten ter plaatse te betalen

U dient bij aankomst op de camping de toeristen- en/of millieubelasting te voldoen.

3. Factuur

Op de factuur staan allereerst vermeld uw naam en adresgegevens, de door u geboekte camping(s) en vakantieperiodes en daarnaast de volgende kosten: de reissom, de verplichte bijkomende kosten (reserveringskosten, eindschoonmaakkosten) en indien van toepassing de optionele kosten. De reissom, de bijkomende kosten en de optionele kosten vormen samen de totale reissom.

3.1 Betalen

 • Bij ontvangst van de bevestigingsfactuur dient u 30% van de totale reissom aan te betalen.
 • Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor de aankomstdatum te zijn voldaan.
 • Bij vertrek binnen 6 weken, dient u het volledige bedrag binnen 2 dagen te voldoen.
 • Na ontvangst van het volledige factuurbedrag worden de reisbescheiden zo spoedig mogelijk per mail naar u toegezonden doch uiterlijk 1 week voor vertrek. Uitzonderingen hierop zijn lastminute boekingen.

3.2 Niet betalen binnen de betalingstermijn

Wij wijzen u erop, dat indien de overeengekomen betalingstermijnen overschreden worden, Greencamp zich het recht voorbehoud de reservering te annuleren en u aansprakelijk te stellen voor de gemaakte kosten. In dit geval zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing conform artikelnummer 4.1. en zullen de al betaalde gelden met de annuleringskosten worden verrekend. Het is niet mogelijk om betalingstermijnen te compenseren met eventueel andere betalingen die uitstaan bij Greencamp. Greencamp behoudt zich het recht voor om de vordering uit handen te geven aan de gerechtsdeurwaarder. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, evenals de rente zullen dan op de hoofdboeker worden verhaald.

4. Annuleren

Het kan gebeuren dat u uw vakantie door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In dit geval dient u dit schriftelijk of telefonisch (tijdens kantooruren) aan Greencamp door te geven. Een annulering of wijziging brengt vaak wel kosten met zich mee. Indien u geen annuleringsverzekering heeft afgesloten dan wordt de reservering geannuleerd conform onze algemene verkoop voorwaarden. Naast de verschuldigde reserveringskosten (verplicht) bent u de volgende bedragen verschuldigd:

a. bij annulering tot 90 dagen voor de dag van aankomst: 30% van de reissom + reserveringskosten
b. bij annulering vanaf de 90 ste dag (inclusief) tot de 42 ste dag voor de dag van aankomst: 60% van de reissom + reserveringskosten.
c. bij annulering vanaf de 42 ste dag (inclusief) tot de dag van aankomst: 100% van de reissom.
d. bij annulering op de dag van aankomst of later: 100% van de reissom.

4.1 Wijzigen van uw boeking

Tot 30 dagen voor vertrek kunt u essentiële wijzigingen in uw reservering doorvoeren, uiteraard voor zover deze mogelijk zijn. Wij berekenen voor wijzigen geen kosten. Wij wijzen u er wel op dat in geval van wijzigen van accommodatie de annuleringsvoorwaarden als gemeld in artikel 2.1.2 van toepassing zijn. Indien u een wijziging wilt doorvoeren, dient de hoofdboeker dit schriftelijk aan Greencamp door te geven.

4.2 Deelannuleringen

Als u bij nader inzien korter op vakantie wilt dan u geboekt had, is dat een deelannulering. Greencamp behoudt zich het recht voor om accommodaties efficiënt te verkopen, waardoor het kan voorkomen dat het niet altijd mogelijk is om een aantal nachten van een reservering te annuleren. Wanneer Greencamp een deelannulering wel accepteert, dan gelden voor de geannuleerde nachten of extra’s de annuleringskosten als omschreven onder 4.1.

4.3 Wijzigen hoofdboeker

Wanneer de hoofdboeker of één van de medereizigers verhinderd is, kan de vrijgevallen plaats door iemand anders ingenomen worden. In dit geval wordt de boeking overgenomen. Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar overnemen reservering in artikel 4.4 Het kan zijn dat hier extra kosten aan zijn verbonden.

4.4 Overnemen reservering

Indien de reservering geheel wordt overgenomen door een andere familie kunnen wij de reservering wijzigen, indien de desbetreffende accommodatie deze wijziging toestaat. Er zijn accommodaties die deze wijziging beoordelen als een annulering. In dit geval zijn wij gebonden de annuleringskosten conform artikelnummer4.1 in rekening te brengen. Bij het overnemen van een reservering berekenen wij u geen wijzigingskosten. Indien u uw reservering wilt laten overnemen dan dient u dit schriftelijk of telefonisch aan Greencamp door te geven.

4.5 Reisduur verlengen

Indien de gereserveerde periode tijdens het verblijf op de camping wordt verlengd, dient u de extra periode direct ter plaatse aan de campingeigenaar te betalen, volgens de in onze website vermelde prijzen. Hierbij kan ook aanspraak worden gemaakt op onze kortingen!

4.6. Vroege aankomst en eerder vertrek

Bij latere aankomst of vroeger vertrek dan gereserveerd, vindt geen restitutie plaats.

4.7 Wijziging / annulering door Greencamp

Indien Greencamp de gereserveerde accommodatie onverhoopt niet kan aanbieden, dan krijgt de huurder hiervan direct bericht (telefonisch of schriftelijk) met opgave van reden en biedt Greencamp u in dit geval een gelijkwaardige accommodatie aan tegen dezelfde reissom. Deze gelijk- of meerwaardigheid van de alternatieve accommodatie beoordeelt Greencamp aan de hand van de locatie, de accommodatie, de faciliteiten en de eventueel opgegeven preferenties, bij de reservering bekendgemaakt. Indien Greencamp geen passend alternatief / aanbod heeft of de huurder hiervan geen gebruik wil maken, zal Greencamp binnen 1 week na annuleringsdatum de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom restitueren.

4.7.1

Greencamp is niet gehouden tot restitutie van de reissom aan de huurder in geval van onvoorziene omstandigheden en/of overmacht. Onder overmacht moet – zonder uitputtend te zijn – in ieder geval worden verstaan: overlast door ongedierte (b.v. muizen), het uitroepen van de noodtoestand in het gebied waarin de camping is gelegen, het uitbreken van besmettelijke ziekten die voor mens en/of dier gevaarlijk kunnen zijn (B.V. BSE, varkenspest en MKZ) en dreigend overstromingsgevaar. Onder onvoorziene omstandigheden wordt o.a. verstaan dat de camping en/of accommodatie in zodanige staat is dat deze niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld: wateroverlast, bosbrand). Dit geldt ook als de reservering geannuleerd moet worden door bijvoorbeeld plotselinge verkoop van de accommodatie of i.v.m. een dubbel geplaatste reservering.

 • Greencamp kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele diensten door uzelf gereserveerd (bijvoorbeeld: vliegtickets, autohuur, bootovertocht, busreizen e.d.).
 • In geval Greencamp op enige wijze tekortschiet in haar dienstverlening is haar aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de door haar ontvangen reissom.

5. Activiteiten en faciliteiten op de camping

In de beschrijvingen op onze website vindt u informatie over de faciliteiten die worden aangeboden, met vermelding van de eventuele bij ons bekende kosten. Indien er geen kosten vermeld worden, betekend dit niet dat deze faciliteiten voor gratis gebruik zijn. Greencamp is niet aansprakelijk voor onverwacht ter plaatse berekende of wijzigende kosten voor het gebruik van faciliteiten of diensten. Greencamp kan niet garanderen dat de faciliteiten altijd geopend zijn. Vooral buiten het hoogseizoen (mei, juni en vanaf eind augustus) kan het voorkomen dat bepaalde activiteiten en faciliteiten gesloten zijn of niet worden aangeboden. U kunt ons echter hiervoor altijd raadplegen!

6. Reisinformatie

U dient zelf zorg te dragen voor alle benodigde reisdocumenten. Greencamp neemt geen enkele verantwoording voor het niet in orde zijn van de juiste reisdocumenten.

7. Gedragsregels

Huurders  van de door Greencamp aangeboden accommodatie dienen de gedragsregels te respecteren, welke de campinghouder nageleefd wenst te zien door de op zijn terrein aanwezige gasten. Huurders van een Greencamp accommodatie die hinder of overlast veroorzaken of kunnen gaan veroorzaken, kunnen eventueel, na een waarschuwing door de locatie eigenaar en/of Greencamp, uit de accommodatie verwijderd worden en worden uitgesloten van verder verblijf in de accommodatie c.q. locatie dit zonder recht op terugbetaling.

7.1 Huurtent

Als huurder dient u met respect en zorg om te gaan met zowel de tent als de inventaris welke door Greencamp aan u wordt verhuurd. Bij ernstige schade aan de tent en/of inventaris, veroorzaakt door de huurders is Greencamp gerechtigd de aansprakelijkheid- en/of reisverzekering van de huurder hiervoor aan te spreken.

 7.2 Huisdieren

Op de meeste campings zijn huisdieren welkom echter hieraan zijn voorwaarden verbonden :

 • U dient voor uw huisdier in het bezit te zijn van een geldig dierenpaspoort c.q. een geldig inentingsbewijs
 • Uw huisdier dient u te alle tijde te hebben aangelijnd.
 • Indien op de camping huisdieren zijn toegestaan dan is het maximum per accommodatie; één.

In onze huurprijzen is geen rekening gehouden met een huisdier. Bij aankomst dient u zelf te melden dat u een huisdier bij u heeft. Indien de camping hiervoor een dagvergoeding vraagt dient dit door de huurder zelf op de camping betaald te worden.  Tarieven voor huisdieren vindt u op de website van de camping zelf.

Huisdieren die vallen in de categorie 1 en 2, zijnde aanvals, waak of verdedigingshouden en die wel dan niet staan ingeschreven in een erkend stamboek zijn uitdrukkelijk niet welkom. Voor overige informatie omtrent dit onderwerp verwijzen wij graag naar www.dogsincluded.nl .

Verder hanteert Greencamp de volgende huurvoorwaarden met betrekking tot uw huisdier:

 • Huisdieren mogen nimmer alleen in de tent verblijven. Niet ’s nachts, noch overdag.
 • Honden mogen niet in de slaapcabines slapen. Het liefst op het terras.
 • U dient te zorgen voor een eigen bench of gelijkwaardig onderkomen.
 • Vanuit hygiënisch oogpunt is het strikt verboden om huisdieren in de slaapcabines toe te laten.
 • De huurder is te alle tijde aansprakelijk voor schade en/of verontreiniging die is veroorzaakt door zijn huisdier.

7.3 Overlast

De gebruiker van de door Greencamp aangeboden accommodatie die hinder of overlast oplevert of kan gaan opleveren, kan eventueel, na een waarschuwing door de campingeigenaar en/of Greencamp, uit de accommodatie verwijderd worden en uitgesloten van verder verblijf in de accommodatie, dit zonder recht op terugbetaling

7.4 Ander land, andere gewoonten

Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen, een andere cultuur, ander eten etc. Dat is één van de aantrekkelijke kanten van een vakantie, maar ook een aspect om bij je vakantieverwachtingen rekening mee te houden. Een vakantie op een camping betekent dat je de faciliteiten deelt met andere gasten. Anders dan in een huisje dus waar je uiteraard meer privacy hebt.

7.5 Kamperen

Op een camping bent u niet alleen en dat betekend dus ook dat je jezelf aanpast aan de gebruiken en regels op de betreffende camping en dat je met respect omgaat met de faciliteiten op de camping en de andere gasten! En wanneer u kiest voor een huurtent mag u natuurlijk niet het comfort en faciliteiten van een luxe huisje, chalet of hotel verwachten.

8. Klachten

Wij maken onderscheid tussen klachten voorafgaand aan uw vakantie en klachten naar aanleiding van uw verblijf.

8.1 Een klacht voorafgaand aan uw vakantie

Hieronder vallen klachten over het boekingsproces, de website, informatieverstrekking of service van Greencamp.

8.2 Een klacht tijdens uw verblijf

Alle informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geeft een zo reëel mogelijk beeld van de accommodatie en de bestemmingen. Mocht het geboden desondanks en in alle redelijkheid niet overeenkomstig de verwachtingen zijn dan dient u als volgt te handelen:

Indien u een klacht heeft over de accommodatie dient u deze eerst voor te leggen aan de accommodatiebeheerder of receptie teneinde deze in staat te stellen de klacht onmiddellijk op te lossen. Indien u samen niet tot een oplossing komt, kunt u contact op nemen met Greencamp, zodat wij zo snel mogelijk tot een oplossing kunnen komen. Greencamp tracht binnen 48 uur de klacht op te lossen. Wij wijzen u erop dat contactopname met Greencamp buiten kantooruren uitsluitend bedoeld is voor noodgevallen en ernstige klachten.

8.2.1.

Indien achteraf blijkt dat de huurder ter plaatse geen melding heeft gemaakt van de fout of onvolkomenheid en geen door de campingmedewerker ondertekende klachtenrapportage heeft ingevuld, verliest hij het recht op eventuele restitutie.

8.2.2

Indien u nalaat uw klacht tijdens uw verblijf telefonisch of schriftelijk bij Greencamp te melden, vervalt uw eventuele recht op schadevergoeding.

8.2.3

De reiziger verliest bij een vroegtijdige terugreis het recht om een eventuele restitutie van de reissom te vorderen, indien:

 • Hierover geen aantoonbaar overleg is gepleegd met het kantoor van Greencamp
 • Greencamp geen schriftelijke toestemming hiervoor verleent heeft.

8.2.4

Uw klacht dient uiterlijk binnen 14 dagen na beëindiging van de huurperiode schriftelijk en gemotiveerd bij Greencamp te worden ingediend met foto’s en/of ander bewijsmateriaal. Klachten later ingediend worden niet in behandeling genomen.

8.2.5.

Klachten die betrekking hebben op andere cultuurgewoontes, burenaangelegenheden, campingregelgeving of aspecten waarop Greencamp geen invloed kan uitoefenen  (zie ook overmacht 4.6.2.) worden niet in behandeling genomen.

8.2.6

Indien u op eigen initiatief en/of zonder overleg met Greencamp de accommodatie vroegtijdig verlaat, vervalt uw recht op eventuele schadevergoeding.

8.2.7

Greencamp kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten van vervoer en/of verblijfskosten naar en van uw vakantieaccommodatie.

8.2.8

In geval Greencamp op enige wijze tekortschiet in haar dienstverlening is haar aansprakelijkheid beperkt tot de door haar ontvangen reissom. In geval van overmacht, bijvoorbeeld ongedierte (muizen), storm, overstroming, bosbrand of veeziekte die voor mens en dier gevaarlijk kunnen zijn (zie verder punt 4.6.2.), waardoor u gedwongen bent  uw tent of staplaats te verlaten, is Greencamp niet gebonden aan terugbetaling van de reissom.

8.3 Klachtenprocedure

Uw klacht dient ingediend schriftelijk ingediend te worden. Stuur een email aan info@greencamp.nl. Wanneer wij uw klacht ontvangen hebben krijgt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. In deze bevestiging staat hoe de verdere procedure van uw klacht zal verlopen.

9. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

 • Greencamp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel letsel of schade veroorzaakt door of voortkomende uit de huurtent en/of inventaris.
 • Greencamp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van verlies, vermissing, diefstal, ontvreemding van of schade aan eigendommen van de huurder.
 • Greencamp aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van situaties ontstaan door overmacht.
 • Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich daarop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Denk hierbij aan brand, storm, overstroming, aardverschuivingen en/of ongedierte als muizen en ratten.
 • Greencamp aanvaardt geen aansprakelijkheid waarvoor aanspraak op vergoeding ontstaat uit hoofde van een door huurder afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering.
 • Greencamp aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van deelname aan georganiseerde activiteiten al dan niet op de locatie.
 • Greencamp aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van niet beïnvloedbare overlast veroorzaakt door omgevingsfactoren, zoals onder andere geluid-, stank- of wateroverlast of insecten/ongedierte plagen.
 • Greencamp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onverwachte bouwactiviteiten in de buurt van uw gereserveerde accomodatie, werkzaamheden aan aan toegangs- en hoofdwegen, geluidsoverlast door bijvoorbeeld buren, blaffende honden, kerkklokken of landbouwwerktuigen.
 • Greencamp aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van eventuele ongemakken veroorzaakt door gemeentelijke c.q. provinciale werkzaamheden.
 • Greencamp aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van eventuele onderbrekingen in de levering en/of werking van gas, elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen tijdens uw vakantie.
 • Greencamp aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van eventuele ongemakken veroorzaakt door regenval, brand, koude en/of zon.
 • Evidente fouten of vergissingen op onze website binden Greencamp niet.
 • Alle informatie omtrent toeristische en sportieve activiteiten zijn door derden verstrekt en vallen buiten de verantwoordelijkheid van Greencamp.

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig redelijke te stellen verwachtingen, verplicht Greencamp zich eventuele schade te vergoeden tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan haar is toe te rekenen, noch aan de personen van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

 • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de huurder; of
 • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of.
 • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
 • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4.6.2 van dit artikel.
 • Indien Greencamp jegens de huurder aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste één maal de huursom zonder opties doch inclusief eventuele kortingen.

9.1 aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de huurder

 • Huurder is aansprakelijk voor alle gevolgen van schade toegebracht aan eigendommen van de camping/locatie  indien zulks het gevolg is van onzorgvuldig en/of oneigenlijk gebruik.
 • Huurder is aansprakelijk voor de door de huurder en/of medereizigers toegebrachte schade aan de accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij de bij Greencamp geboekte accommodatie / huurtent behoren.  De schade dient te verlopen tussen de verhuurder (Greencamp) en u. Greencamp is gerechtigd u aansprakelijk te stellen voor de (geleden) schade. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de hoofdbezoeker welke op de bevestigingsfactuur genoemd staat. De hoofdboeker is ook voor de medereizigers aansprakelijk.
 • Deelname aan georganiseerde activiteiten geschiedt te alle tijde voor eigen risico.
 • Huurders van de Greencamp accommodatie dienen de gedragsregels welke op de locatie van toepassing zijn, al dan niet voortkomend vanuit wettelijk voorschrift, te respecteren.
 • Het gebruik van voorzieningen op de locatie, zoals zwembaden, sanitaire voorzieningen inclusief (warm)water, speeltoestellen en alle andere niet met name genoemde voorzieningen zijn voor volledig risico van de huurder.
 • De huurder is verantwoordelijk voor alle volgens het boekingscontract meereizende personen en eventuele huisdieren.
 • Het staat de campingeigenaar/beheerder vrij om u en uw medereizigers voorschriften ter hand te stellen over het gebruik van de accommodatie en al hetgeen daarbij behoort.

9.2 Recht

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze verkoop voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

10. Diversen

 • Door Greencamp op internet, in brochures, of anderzijds gepresenteerde afbeeldingen zijn niet contractueel. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Elke locatie heeft zijn eigen kenmerken en er kunnen derhalve onderlinge verschillen optreden. Ook accommodaties en inrichtingen kunnen op detail afwijkend zijn.
 • De maximale bezetting per accommodatie is 1 gezin / 6 personen zijnde 2 ouders en 4 kinderen van maximaal 18 jaar oud.
 • Bezoekers dienen te alle tijde verplicht bij aankomst te worden aangemeld bij de locatie leiding of diens personeel . Bezoekers betalen bij aankomst, indien van toepassing, het op de locatie geldende bezoekerstarief. Bezoekers parkeren hun auto altijd op het parkeerterrein en nimmer op de plaats van de accommodatie.
 • Volgens de Franse wet zijn shorts in de zwembaden verboden. Het is dus niet de campingeigenaar die dit op eigen houtje bepaald. Hij past slechts de regels van de wet toe. U dient er dus rekening mee te houden dat, indien u gebruik maakt van het zwembad op een Franse locatie, u verplicht wordt een nauwsluitende zwembroek te dragen.
 • In nagenoeg alle gevallen is er een kleding was- en/of droogmachine op de locatie aanwezig waarvoor apart dient te worden betaald. Greencamp is niet verantwoordelijk voor de goede werking en aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van eventuele schade door een wel dan niet aantoonbare slechte werking ervan.
 • U parkeert uw auto/motor of ander vervoermiddel waarmee u reist op de voor u bestemde plaats van de accommodatie tenzij door de locatie eigenaar anders wordt bepaald. In bepaalde gevallen kan het dus voorkomen dat u uw vervoermiddel op een centrale parkeerplaats dient te parkeren en niet op de kampeerplaats bij de tent.
 • De huurder en alle medereizigers onder zijn verantwoordelijkheid dienen zich op geldige wijze en te alle tijde, volgens de ter plaatse geldende wet, te kunnen legitimeren.
 • Barbecueën is op bepaalde locaties niet c.q. enkel op gas toegestaan. Overheidsregels in verband met brandgevaar liggen hier vaak aan ten grondslag. Indien u wenst te barbecueën, dient u hierin zelf in te voorzien. U bent tevens verplicht van te voren te informeren bij de locatie eigenaar of diens personeel naar de voorwaarden hieromtrent.
 • Het is te alle tijde ten strengste verboden open vuur de maken; noch op de plaats van uw accommodatie noch elders op de locatie.bedden, matrassen, beschermingen, dekbedden, overtrekken , dekens enzovoort zijn bestemd om te slapen en dienen in de slaapcabines te blijven. Het is verboden deze buiten of op de veranda te gebruiken als speelkleden of dergelijken.
 • Het is verboden om hangmatten, hetzij onderdeel uitmakend van de accommodatie, hetzij zelf meegebracht, te bevestigen aan de huurtent en/of het tentframe.
 • Plaats- en ondergrond kenmerken verschillen per camping. De situering op de camping, de grootte, de vorm, de afmetingen, de vlakheid, de mate en kwaliteit van uitzicht, de ondergrond (gras, steenachtig, zand, grind, rots), de hoeveel zon en/of schaduw, de mate van privacy en alle overige kenmerken kunnen per camping / per plaats afwijken. Klachten hieromtrent leiden nimmer tot enige financiële vergoeding.
 • De situering van de kampeerplaats, en dus tevens van de tent, op de camping en daarmee samenhangend de afstanden naar de sanitaire voorzieningen, de speel gelegenheden, het zwembad, het restaurant, de receptieverschillen per plaats en per camping. Klachten hieromtrent leiden nimmer tot enige financiële vergoeding.
 • De mate waarin voorzieningen en vertier wordt aangeboden verschilt per camping. Klachten hieromtrent leiden nimmer tot enige financiële vergoeding.

11. In werking treding

Deze voorwaarden treden in werking op 1 november 2013.

12. Privacy

Om uw boeking te verwerken, hebben we uw persoonsgegevens nodig. Dit houdt onder andere in: namen en adres, geboortedata en andere speciale vereisten die van invloed kunnen zijn op uw vakantie, zoals bijvoorbeeld een handicap of uw medische conditie. Al deze gegevens worden door ons opgeslagen in een goed beveiligde database. Uw boekingsgegevens worden door Greencamp gebruikt voor interne marketingdoeleinden en deze worden verstrekt aan de camping welke u geboekt heeft.

Uw gegevens worden door ons niet verstrekt aan derden.

13. Tenslotte

In samenwerking met de campings doen wij er alles aan om er voor te zorgen dat u een fijne vakantie heeft. Wij willen u er echter wel op wijze dat ook dat luxe kamperen in een van onze huurtenten toch ook echt kamperen is en dat u de camping, het terrein, de faciliteiten en het sanitair deelt met de overige kampeerders. Het schoonhouden van het sanitair is, zeker miet slecht weer erg moeilijk en u heeft hiervoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

14. Greencamp

Hieronder onze bedrijfsgegevens:

Greencamp, Meyerweg 87, 8456 GC De Knipe, Nederland

Tel: 00.31.513.744150

Email: info@greencamp.nl

Greencamp is ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Leeuwarden. Kvk nummer is 72216719