Inleiding

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende huur van accommodaties die met Greencamp B.V. (hierna te noemen Greencamp) worden gesloten en zijn een onverbrekelijk onderdeel van de reisovereenkomst. Met het maken van een reservering stem je ermee in dat je onze algemene voorwaarden gelezen en begrepen hebt, en dat je hiermee akkoord gaat.

Neemt u daarom vooraf goed kennis van de inhoud van deze voorwaarden, hierin staan onze wederzijdse rechten en plichten.

1.Boekingsprocedure – overeenkomst

U kunt zowel online als telefonisch uw vakantie boeken. De procedure is als volgt:

 • Na ontvangst van uw boeking is deze definitief en ontvangt u van ons per mail een reserveringsbevestiging c.q. factuur.
 • Op de reserveringsbevestiging staan vermeld uw naam en adresgegevens, de door u geboekte camping(s) en vakantieperiodes en daarnaast de volgende kosten: de reissom, de verplichte bijkomende kosten, en indien van toepassing, optionele kosten. De reissom, de bijkomende kosten en de optionele kosten vormen samen de totale reissom. Controleer de boekingsbevestiging altijd goed!
 • Er komt dus automatisch een overeenkomst tot stand tussen u en Greencamp indien u bij boeken akkoord gaat met de algemene verkoopvoorwaarden van Greencamp en wanneer u uw persoonlijke gegevens invult om de reservering te maken en vervolgens de reservering definitief maakt d.m.v. de knop “Bevestig boeking” (Reservering afronden).
 • Indien u telefonisch een reservering maakt komt een overeenkomst tot stand als de volgende stappen zijn doorlopen: U geeft de benodigde reserveringsgegevens telefonisch aan ons door en U geeft ons toestemming voor het vastleggen van de (optie)(-)reservering in ons
  reserveringssysteem. Hiermee gaat u  akkoord met deze algemene voorwaarden en/of andere
  voorwaarden die van toepassing kunnen zijn.
 • Een herroepingsrecht (de zogeheten afkoelperiode) van 14 dagen is niet van toepassing op de diensten betreffende reisovereenkomsten als door Greencamp geleverd.
 • Bij ontvangst van de boekingsbevestiging dient u een aanbetaling te doen.
 • Voor de betaling van het restantbedrag ontvangt u 10 weken voor de aankomstdatum een reminder per mail.
 • Na ontvangst van de volledige reissom ontvangt u per mail een voucher met het adres van de camping, een routebeschrijving en algemene informatie over o.a. aankomst en vertrektijden.
 • Uw voucher is het bewijs van betaling en dient u bij aankomst, op verzoek, te overhandigen.

1.1 Annuleringsverzekering

 • U kunt via Greencamp géén annuleringsverzekering en/of reisverzekering afsluiten.
 • Indien u een annuleringsverzekering wenselijk acht (en wij raden dit wel aan) adviseren wij u dit via uw eigen verzekeraar te doen.
 • Wanneer u besluit om geen verzekering af te sluiten, kan Greencamp niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die verhaald kan worden bij de annuleringsverzekering.
 • De boekingsbevestiging geldt tevens als verzekeringsbewijs voor uw reis- en/of annuleringsverzekering.

1.2 Hoofdboeker

 • De hoofdboeker van de reis moet minimaal 18 jaar zijn op het moment van boeken.
 • Hij/zij is hoofdelijk aansprakelijk voor alle medereizigers die worden aangemeld.
 • Alle correspondentie wordt gevoerd via het (email) adres van de hoofdboeker.
 • De huurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de reservering, tijdig aan Greencamp worden verstrekt.
 • Het risico van de juistheid en volledigheid van de door de huurder verstrekte informatie komt volledig voor rekening en risico van de huurder.
 • (Email-)adreswijzigingen dienen zo spoedig mogelijk – maar in ieder geval voordat de wijziging intreedt – te worden doorgegeven aan ons.
 • Wij mogen er van uitgaan dat het verstrekte adres evenals het emailadres correct zijn, totdat de huurder per e-mail of telefonisch een nieuw adres heeft meegedeeld.

1.3 Huurperiode laag- en/of hoogseizoen

De toegestane huurperiode is afhankelijk van het seizoen waarin de vakantie wordt geboekt. In de schoolvakanties in juli en augustus bedraagt de minimale huurperiode 7 nachten en kun je alleen van zaterdag tot zaterdag reserveren. In het laagseizoen (mei, juni en september) kun je op iedere gewenste dag van de week aankomen en vertrekken, de minimale huurperiode bedraagt in dit geval 4 nachten.

1.4 Maximaal toegestane personen

 • De accommodatie is afgestemd op één gezin reizend met één auto.
 • Het maximum aantal personen per campingplek en huurtent bedraagt 6 waarvan maximaal 2 volwassenen.
 • Onze tenten zijn ingericht voor vijf personen en hebben 5 bedden.
 • Je mag eventueel gratis een klein bijzettentje op de huurplek plaatsen. Geeft dit wel aan bij reserveren dan kunnen wij hier rekening mee houden bij de toekenning van de tent/plek.
 • Bewoning met 2 families, meer dan 2 volwassenen met meer dan het maximaal toegestane aantal personen of met meer dan bij reservering opgegeven aantal personen (inclusief kinderen en baby’s) is niet toegestaan. De accommodatie beheerder kan u in dit geval toegang weigeren tot de accommodatie. U hebt hierbij geen recht op schadevergoeding en/of restitutie van de reissom.
 • Zonder voorafgaande, schriftelijke (per email)  goedkeuring van de Greencamp geldt dat het niet is toegestaan extra personen te te laten overnachten.

1.5 Bezoekers

Het is niet toegestaan bezoekers te ontvangen of te laten overnachten zonder voorafgaande goedkeuring van Greencamp.

1.6 Voorkeursplek

 • Tot 7 dagen voor aankomst kunt u bij ons een voorkeursplek reserveren. U betaald hiervoor 30 euro per reservering.
 • U kunt een voorkeur aangeven voor een pleknummer of voor bijvoorbeeld een zonnige of schaduwrijke plek of naast elkaar met vrienden. De voorkeursplek wordt vermeld op de reserveringsbevetiging en aankomstvoucher.

1.7. Medische essenties

 • Als u bij de reservering medische essenties aan ons doorgeeft, informeren wij bij de camping of het mogelijk is om in uw specifieke geval de medische essentie te garanderen.
 • Voor medische essenties is vanuit ons een uitdrukkelijke schriftelijke instemming vereist.
 • Het kan zijn dat u op uw bestemming nog een toeslag moet betalen voor medische essenties. Voor zover dit bij ons bekend is, zullen wij u hierover voorafgaand informeren.

2. Prijzen

 • De gepubliceerde prijzen op onze website zijn per tent per nacht.
 • De prijzen zijn gebaseerd op 4 personen (2 volwassenen en 2 kinderen t/m 18 jaar) per (tent)plek.
 • Voor de 5e en 6e persoon geldt een toeslag van 10 euro per nacht.
 • In de maanden mei, juni en september zijn de prijzen gebaseerd op 2 personen en voor extra personen geldt een toeslag van 10 euro per nacht.
 • In de reissom zijn begrepen de plaats, de tent(huur), elektra, water, (lokale) BTW en de diensten en voorzieningen van de betreffende camping zoals op de site vermeld.
 • De reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze bij Greencamp bekend waren bij het maken van de reservering.
 • Belangrijke tussentijdse prijswijzigingen zullen zo snel mogelijk worden verwerkt.
 • Greencamp behoudt zich het recht voor om de reissom te wijzigen indien aanpassingen daartoe aanleiding geven (bijvoorbeeld bij onvoorziene omstandigheden, grote prijsstijgingen van belangrijke voorzieningen op de camping  en/of overmacht).
 • De gepubliceerde huurprijzen zijn exclusief eventueel ter plaatse geldende belastingen die vanuit overheid en/of semi-overheidswege worden opgelegd. Denk hierbij onder andere aan de toeristenbelasting, lokale heffingen voor opstallen en/of milieuheffing. Voornoemde belastingen kunnen per locatie verschillen en dienen rechtstreeks en ter plaatse te worden voldaan zonder tussenkomst van Greencamp en kunnen niet worden teruggevorderd bij Greencamp.
 • Eventuele wijzigingen in het BTW tarief in de periode tussen uw boeking en de aanvang van uw vakantie kunnen van invloed zijn op het totaal inclusief BTW bedrag bij eindfacturenring.
 • De verplichte bijkomende kosten (zie 2.1) worden apart vermeld op de factuur.
 • De totale reissom wordt vermeld op de factuur / reserveringsbevestiging..

2.1 Verplichte bijkomende kosten

 • De reserveringskosten, bedlinnen en schoonmaakkosten zijn verplichte extra kosten.
 • De kosten van de schoonmaak zijn per tent en camping te vinden op onze website en op uw reserveringsbevestiging.
 • U dient zelf bij aankomst op de camping de toeristen- en/of milieubelasting te voldoen.

2.2 Kortingen, acties en aanbiedingen

Gedurende het jaar kunnen wij kortingsacties toepassen op de huurprijzen van onze tenten. De korting verschijnt nadat u op de website gekozen hebt voor een specifieke camping met een specifieke aankomst- en vertrekdatum. Kortingsacties worden niet met terugwerkende kracht op reeds bestaande reserveringen toegepast. Wij behouden ons het recht voor de kortingen of kortingsactie op elk gewenst moment te wijzigen of te stoppen. Een gewonnen vakantie is niet overdraagbaar. De prijswinnaar dient de hoofdboeker te zijn voor de vakantie. De gewonnen vakantiebestemming en -periode zijn niet te wijzigen. Per actie kunnen verschillende voorwaarden van toepassing zijn. De geldende voorwaarden zijn per actie terug te vinden op onze Facebook-pagina of onze nieuwsbrieven.

3. Betaling

 • De totale reissom staat vermeld op uw reserveringsbevestiging en bestaat uit de reissom, de verplichte bijkomende kosten, en indien van toepassing, optionele kosten.
 • Bij ontvangst van de bevestigingsfactuur per mail dient u, binnen 2 dagen, een aanbetaling te doen.
 • Het aan te te betalen bedrag bedraagt 40% van de reissom plus reserveringskosten.
 • Voor de betaling van het restantbedrag (60%) ontvangt u 10 weken voor aankomst, per mail, een betalingsverzoek.
 • De betaling van het restantbedrag dient u eveneens binnen 2 dagen te voldoen.
 • Na ontvangst van elke betaling ontvangt u automatisch per e-mail een betalingsbevestiging van ons.

3.1 Niet betalen binnen de betalingstermijn

Wij wijzen u erop, dat indien de overeengekomen betalingstermijnen overschreden worden , Greencamp zich het recht voorbehoud de reservering te annuleren en u aansprakelijk te stellen voor de gemaakte kosten. In dit geval zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing conform artikelnummer 4 en zullen de al betaalde gelden met de annuleringskosten worden verrekend. Het is niet mogelijk om betalingstermijnen te compenseren met eventueel andere betalingen die uitstaan bij Greencamp. Greencamp behoudt zich het recht voor om de vordering uit handen te geven aan de gerechtsdeurwaarder. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, evenals de rente zullen dan op de hoofdboeker worden verhaald.

4. Annuleren, omboeken en wijzigingen

Het kan gebeuren dat u uw vakantie door onvoorziene omstandigheden zelf moet annuleren. In dit geval dient u dit schriftelijk aan Greencamp door te geven. Een annulering brengt vaak wel kosten met zich mee.

4.1 Annuleringskosten

Voor alle boekingen door Greencamp ontvangen reserveringen gelden de standaard annuleringskosten:

 • tot de 100ste dag voor de dag van aankomst  – de aanbetaling
 • van de 99e dag tot de 70ste dag voor de dag van aankomst  – 75 % van de reissom
 • van de 69e dag voor aankomst tot de dag van aankomst – 100% van de totale reissom.

Voor alle annuleringen betaalt u naast het bovenstaande percentage van de reissom ook de reserveringskosten.

 • Annuleringen verzonden op niet-werkdagen worden op de eerstvolgende werkdag geacht te zijn ontvangen door de Greencamp.
 • Annuleringen buiten kantooruren op werkdagen worden geacht te zijn ontvangen door Greencamp op de eerstvolgende werkdag.
 • Als u bij nader inzien korter op vakantie wilt dan u geboekt had, is dat een deelannulering. Greencamp behoudt zich het recht voor om accommodaties efficiënt te verkopen, waardoor het kan voorkomen dat het niet altijd mogelijk is om een aantal nachten van een reservering te annuleren. Wanneer Greencamp een deelannulering wel accepteert, dan gelden voor de geannuleerde nachten of extra’s onze standaard annuleringskosten.

4.2 Omboeken

Bij Greencamp kun je je geboekte vakantie kosteloos omboeken naar een andere, beschikbare bestemming. Hier zijn uiteraard wel een paar spelregels/voorwaarden aan verbonden:

 • Tot één week voor aankomst kun je omboeken naar een andere periode en/of een ander camping.
 • Heb je 2 campings geboekt dan gelden de afzonderlijke aankomstdata.
 • Omboeking is alleen mogelijk wanneer de vakantie beschikbaar is in het reserveringssysteem van Greencamp op het moment van omboeken.
 • Omboeken kan alléén voor hetzelfde seizoen / jaar.
 • Wanneer de reissom van de omgeboekte vakantie lager is wordt het verschil niet terugbetaald.
 • Wanneer de reissom van de omgeboekte vakantie hoger is dan dan moet u het verschil bijbetalen.
 • De duur van het verblijf dient hetzelfde te blijven.
 • Omboeken kan alleen schriftelijk gedaan worden (vermeld wel je oude boekingsnummer)
 • Wij bevestigen de omboeking per mail.
 • De oorspronkelijke annuleringsvoorwaarden blijven toepassing.

4.3 Wijzigen van uw boeking

Tot 1 week voor vertrek kunt u kosteloos essentiële wijzigingen in uw reservering doorvoeren, uiteraard voor zover deze mogelijk zijn. Wij wijzen u er wel op dat in geval van wijzigen van accommodatie de annuleringsvoorwaarden als gemeld in artikel 4.1 van toepassing zijn. Indien u een wijziging wilt doorvoeren, dient de hoofdboeker dit schriftelijk aan Greencamp door te geven.

4.4 Reservering overdragen voor aanvang van de geboekte vakantie

 • Uw geboekte vakantie is overdraagbaar echter alleen indien de totale reissom inclusief bijkomende kosten aan Greencamp is voldaan.
 • Indien u uw geboekte vakantie overdraagt dient u dit vooraf schriftelijk door te geven aan Greencamp met vermelding van naam, adres en woonplaats van degene die de boeking overneemt alsmede aantal personen, de geboortedata, een mobiel telefoonnummer en een e-mailadres.
 • Greencamp zal het verzoek tot overdragen beoordelen en, indien wij akkoord gaan, dit schriftelijk aan de hoofdboeker bevestigen.
 • Zonder voorafgaande, schriftelijke (per email)  goedkeuring van de Greencamp geldt dat het niet is toegestaan uw vakantie aan derden over te dragen.
 • Greencamp mailt de nieuwe hoofdboeker een reserveringsbevestiging en aankomstvoucher en stelt eveneens de camping op de hoogte van de wijziging.
 • Voor het aanpassen/wijzigen van de reservering berekenen wij 40 euro wijzigingskosten te betalen door de oorspronkelijke (hoofd)boeker.
 • Greencamp betaald geen geld terug en alle reeds aan Greencamp betaalde bedragen dient u zelf te verrekenen met de nieuwe huurder.

4.5 Reisduur verlengen

 • Indien de gereserveerde periode tijdens het verblijf op de camping wordt verlengd, dient u de extra periode direct ter plaatse aan de campingeigenaar te betalen, volgens de in onze website vermelde prijzen. Hierbij kan ook aanspraak worden gemaakt op onze kortingen!

4.6 Vroegtijdig vertrek

 • Indien u eerder vertrekt uit uw accommodatie heeft u geen recht op restitutie.
 • U mag de accommodatie overdragen aan derden echter alleen onder de voorwaarden zoals genoemd in artikel 4.4
 • Bij vroegtijdig vertrek hebben Greencamp en/of de camping het recht de accommodatie voor de resterende vakantieduur zelf opnieuw te verhuren aan derden zonder voorafgaande toestemming van de oorspronkelijke (hoofd) boeker.

4.7 Wijziging / annulering door Greencamp

Indien Greencamp de gereserveerde accommodatie onverhoopt niet kan aanbieden, dan krijgt de huurder hiervan direct bericht (telefonisch of schriftelijk) met opgave van reden. Greencamp biedt u in dit geval een gelijkwaardige accommodatie aan tegen dezelfde reissom. Deze gelijk- of meerwaardigheid van de alternatieve accommodatie beoordeelt Greencamp aan de hand van de locatie, de accommodatie en de faciliteiten. Indien Greencamp geen passend alternatief / aanbod heeft of de huurder hiervan geen gebruik wil maken, zal Greencamp binnen 1 week na annuleringsdatum de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom restitueren onder aftrek van reserveringskosten.

4.8 Overmacht en onvoorziene omstandigheden

Greencamp is niet aansprakelijk en is niet gehouden tot restitutie van de reissom en/of aanbetaling aan de huurder in geval van onvoorziene omstandigheden en/of overmacht. Onder overmacht moet – zonder uitputtend te zijn – in ieder geval worden verstaan: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Greencamp, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is. De in dit artikel bedoelde overmacht omvat onder meer, doch is niet gelimiteerd tot de gevolgen van epidemieën en pandemieën die voor mens en/of dier gevaarlijk kunnen zijn (bijvoorbeeld Corona, BSE, varkenspest en MKZ) , het uitroepen van de noodtoestand in het gebied waarin de camping is gelegen ( bijvoorbeeld door wateroverlast, bosbrand),  en reis beperkende maatregelen van (lokale) overheden.

Onder onvoorziene omstandigheden wordt o.a. verstaan dat de camping en/of accommodatie in zodanige staat is dat deze niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld: wateroverlast, bosbrand) of door overlast door ongedierte (b.v. muizen). Dit geldt ook als de reservering geannuleerd moet worden door bijvoorbeeld plotselinge verkoop van de accommodatie of i.v.m. een dubbel geplaatste reservering.

In beide gevallen (onvoorziene omstandigheden zowel als overmacht) geldt tevens:

 • Greencamp kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele diensten door uzelf gereserveerd (bijvoorbeeld: vliegtickets, autohuur, bootovertocht, busreizen e.d.).
 • In geval Greencamp op enige wijze tekortschiet in haar dienstverlening is haar aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de door haar ontvangen reissom.

5. Activiteiten en faciliteiten op de camping

In de beschrijvingen op onze website vindt u informatie over de faciliteiten die worden aangeboden, met vermelding van de eventuele bij ons bekende kosten. Indien er geen kosten vermeld worden, betekend dit niet dat deze faciliteiten voor gratis gebruik zijn. Greencamp is niet aansprakelijk voor onverwacht ter plaatse berekende of wijzigende kosten voor het gebruik van faciliteiten of diensten.

Greencamp kan niet garanderen dat de faciliteiten altijd geopend zijn. Aan het begin en het einde van de schoolvakanties en buiten het hoogseizoen (mei, juni en september) kan het voorkomen dat bepaalde activiteiten en faciliteiten gesloten zijn of niet worden aangeboden. Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u graag naar de website van de betreffende camping en u kunt ons hiervoor altijd raadplegen!

6. Reisinformatie

U dient zelf zorg te dragen voor alle benodigde reisdocumenten. Greencamp neemt geen enkele verantwoording voor het niet in orde zijn van de juiste reisdocumenten.

7. Gedragsregels

Huurders  van de door Greencamp aangeboden accommodatie dienen de gedragsregels te respecteren, welke de campinghouder nageleefd wenst te zien door de op zijn terrein aanwezige gasten. Huurders van een Greencamp accommodatie die hinder of overlast veroorzaken of kunnen gaan veroorzaken, kunnen eventueel, na een waarschuwing door de locatie eigenaar en/of Greencamp, uit de accommodatie verwijderd worden en worden uitgesloten van verder verblijf in de accommodatie c.q. locatie dit zonder recht op terugbetaling.

8. Aankomst & vertrek

 • Het inchecken op de camping kan vanaf 16.00 uur op de afgesproken aankomstdag. Het uitchecken is om 10.00 uur op de afgesproken dag van vertrek. Let op: de hiervoor genoemde tijdstippen kunnen in sommige vallen afwijken.
 • Je moet de accommodatie bij vertrek schoon, netjes, compleet en zonder schade opleveren.
 • Greencamp is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten die op eigen initiatief gemaakt worden vanwege een vroegtijdig vertrek uit de accommodatie, om wat voor reden dan ook.

9.  Huurtent

 • Als huurder dient u met respect en zorg om te gaan met zowel de tent als de inventaris welke door Greencamp aan u wordt verhuurd.
 • Bij ernstige schade aan de tent en/of inventaris, veroorzaakt door de huurders is Greencamp gerechtigd de aansprakelijkheid- en/of reisverzekering van de huurder hiervoor aan te spreken.
 • Greencamp is niet aansprakelijk voor geleden schade, verlies en/of diefstal van goederen en opgelopen letsel door de huurder of medehuurders ongeacht de oorzaak hiervan.

 10. Huisdieren

Op de meeste campings zijn huisdieren welkom echter hieraan zijn voorwaarden verbonden :

 • U dient voor uw huisdier in het bezit te zijn van een geldig dierenpaspoort c.q. een geldig inentingsbewijs
 • Uw huisdier dient u te alle tijde te hebben aangelijnd.
 • Indien op de camping huisdieren zijn toegestaan dan is het maximum per accommodatie; één.
 • Huisdieren die vallen in de categorie 1 en 2, zijnde aanvals, waak of verdedigingshonden en die wel dan niet staan ingeschreven in een erkend stamboek zijn uitdrukkelijk niet welkom. Voor overige informatie omtrent dit onderwerp verwijzen wij graag naar www.dogsincluded.nl .
 • In onze huurprijzen is geen rekening gehouden met een huisdier. Gaat uw huisdier mee op vakantie dan betaalt u hiervoor een vergoeding per geboekte nacht. Naast de vergoeding die wij vragen kan het zijn dat u op de betreffende camping ook een dagvergoeding dient te betalen. Bij aankomst dient u zelf te melden dat u een huisdier bij u heeft. Indien de camping hiervoor een dagvergoeding vraagt dient dit door de huurder zelf op de camping betaald te worden.
 • Tarieven voor huisdieren vindt u op de website van de camping zelf.

Verder hanteert Greencamp de volgende huurvoorwaarden met betrekking tot uw huisdier:

 • Huisdieren mogen nimmer alleen in de tent verblijven. Niet ’s nachts, noch overdag.
 • U dient te zorgen voor een eigen bench of gelijkwaardig onderkomen.
 • Vanuit hygiënisch oogpunt is het strikt verboden om huisdieren in de slaapcabines toe te laten.
 • De huurder is te alle tijde aansprakelijk voor schade en/of verontreiniging die is veroorzaakt door zijn huisdier.

11. Ander land, andere gewoonten

Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen, een andere cultuur, ander eten etc. Dat is één van de aantrekkelijke kanten van een vakantie, maar ook een aspect om bij je vakantieverwachtingen rekening mee te houden. Een vakantie op een camping betekent dat je de faciliteiten deelt met andere gasten. Anders dan in een huisje dus waar je uiteraard meer privacy hebt.

12. Klachten

Alle informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geeft een zo reëel mogelijk beeld van de accommodatie en de bestemmingen. Mocht het geboden desondanks en in alle redelijkheid niet overeenkomstig de verwachtingen zijn dan dient u als volgt te handelen: Indien u een klacht heeft over de accommodatie dient u deze eerst voor te leggen aan de accommodatie beheerder of receptie teneinde deze in staat te stellen de klacht onmiddellijk op te lossen. Indien u samen niet tot een oplossing komt, kunt u contact op nemen met Greencamp, zodat wij zo snel mogelijk tot een oplossing kunnen komen. Greencamp tracht binnen 48 uur de klacht op te lossen. Wij wijzen u erop dat contactopname met Greencamp buiten kantooruren uitsluitend bedoeld is voor noodgevallen en ernstige klachten. Indien achteraf blijkt dat de huurder ter plaatse geen melding heeft gemaakt van de fout of onvolkomenheid en geen door de campingmedewerker ondertekende klachtenrapportage heeft ingevuld, verliest hij het recht op eventuele restitutie. Indien u nalaat uw klacht tijdens uw verblijf schriftelijk bij Greencamp te melden, vervalt uw eventuele recht op schadevergoeding.

12.1 Klachtenprocedure

 • Uw klacht dient uiterlijk binnen 14 dagen na beëindiging van de huurperiode schriftelijk en gemotiveerd bij Greencamp te worden ingediend met foto’s en/of ander bewijsmateriaal.
 • Klachten later ingediend worden niet in behandeling genomen.
 • Klachten later ingediend worden niet in behandeling genomen.
 • Wanneer wij uw klacht ontvangen hebben krijgt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. In deze bevestiging staat hoe de verdere procedure van uw klacht zal verlopen.
 • Klachten die betrekking hebben op andere cultuurgewoontes, burenaangelegenheden, campingregelgeving of aspecten waarop Greencamp geen invloed kan uitoefenen  (zie ook overmacht en onvoorziene omstandigheden 4.8.) worden niet in behandeling genomen.

12.2 Vroegtijdig vertrek

De huurder verliest bij een vroegtijdige terugreis het recht om een eventuele restitutie van de reissom te vorderen, indien:

 • Hierover geen aantoonbaar overleg is gepleegd met het kantoor van Greencamp
 • Greencamp geen schriftelijke toestemming hiervoor verleent heeft.
 • Greencamp kan voorts niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten van vervoer en/of verblijfskosten naar en van uw vakantie accommodatie.

13. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

 • Greencamp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel letsel of schade veroorzaakt door of voortkomende uit de huurtent en/of inventaris.
 • Greencamp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van verlies, vermissing, diefstal, ontvreemding van of schade aan eigendommen van de huurder.
 • Greencamp aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van situaties ontstaan door overmacht en/of onvoorziene omstandigheden zoals beschreven in artikel 4.8.
 • Greencamp aanvaardt geen aansprakelijkheid waarvoor aanspraak op vergoeding ontstaat uit hoofde van een door huurder afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering.
 • Greencamp aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van deelname aan georganiseerde activiteiten al dan niet op de locatie.
 • Greencamp aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van niet beïnvloedbare overlast veroorzaakt door omgevingsfactoren, zoals onder andere geluid-, stank- of wateroverlast of insectenoverlast in welke hoedanigheid dan ook
 • Greencamp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onverwachte bouwactiviteiten in de buurt van uw gereserveerde accommodatie, werkzaamheden aan aan toegangs- en hoofdwegen, geluidsoverlast door bijvoorbeeld buren, blaffende honden, kerkklokken of landbouwwerktuigen.
 • Greencamp aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van eventuele ongemakken veroorzaakt door gemeentelijke c.q. provinciale werkzaamheden en/of besluiten.
 • Greencamp aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van eventuele onderbrekingen in de levering en/of werking van gas, elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen tijdens uw vakantie.
 • Greencamp aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van eventuele ongemakken veroorzaakt door regenval, brand, koude en/of zon.
 • Evidente fouten of vergissingen op onze website binden Greencamp niet. Voor de juistheid van door derden verstrekt en/of samengesteld (foto)materiaal is Greencamp niet verantwoordelijk.
 • Alle informatie omtrent toeristische en sportieve activiteiten genoemd op de website zijn door derden verstrekt en vallen buiten de verantwoordelijkheid van Greencamp.

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig redelijke te stellen verwachtingen, verplicht Greencamp zich eventuele schade te vergoeden tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan haar is toe te rekenen, noch aan de personen van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

 • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de huurder; of
 • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of.
 • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
 • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht of onvoorziene omstandigheden als bedoeld in lid 4.8 van onze algemene voorwaarden.
 • Indien Greencamp jegens de huurder aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste één maal de huursom zonder opties doch inclusief eventuele kortingen.

13.1 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de huurder

 • Huurder is aansprakelijk voor alle gevolgen van schade toegebracht aan eigendommen van de camping/locatie indien zulks het gevolg is van onzorgvuldig en/of oneigenlijk gebruik.
 • Huurder is aansprakelijk voor de door de huurder en/of medereizigers toegebrachte schade aan de accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij de bij Greencamp geboekte accommodatie / huurtent behoren.  De schade dient te verlopen tussen de verhuurder (Greencamp) en u.
 • Greencamp is gerechtigd u aansprakelijk te stellen voor de (geleden) schade. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de hoofdbezoeker welke op de bevestigingsfactuur genoemd staat. De hoofdboeker is ook voor de medereizigers aansprakelijk.
 • Op de meeste campings is standaard een gas-BBQ in de tent aanwezig. Het gebruik hiervan is voor eigen risico.
 • Deelname aan georganiseerde activiteiten geschiedt te alle tijde voor eigen risico.
 • Huurders van de Greencamp accommodatie dienen de gedragsregels welke op de locatie van toepassing zijn, al dan niet voortkomend vanuit wettelijk voorschrift, te respecteren.
 • Het gebruik van voorzieningen op de locatie, zoals zwembaden, sanitaire voorzieningen inclusief (warm)water, speeltoestellen en alle andere niet met name genoemde voorzieningen zijn voor volledig risico van de huurder.
 • De huurder is verantwoordelijk voor alle volgens het boekingscontract meereizende personen en eventuele huisdieren.
 • Het staat de campingeigenaar/beheerder vrij om u en uw medereizigers voorschriften ter hand te stellen over het gebruik van de accommodatie en al hetgeen daarbij behoort.

13.2. Beperking aansprakelijkheid 

In geval Greencamp op enige wijze tekortschiet in haar dienstverlening is haar aansprakelijkheid beperkt tot de door haar ontvangen reissom. In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden (zie verder lid 4.8 van onze algemene voorwaarden ), waardoor u gedwongen bent  uw tent of staplaats te verlaten, is Greencamp niet gebonden aan terugbetaling van de reissom.

13.3 Recht

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze verkoop voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

14. Inventaris en schade tijdens uw verblijf

Wat als er iets mist?

Greencamp verhuurt kleinschalig en heeft geen eigen mensen op de camping. Bij schade of wanneer u iets mist is de camping in eerste instantie het aanspreekpunt. Er is reserve inventaris op de camping maar beperkt dus bij vervanging vragen wij om wat flexibiliteit. Dus indien er iets onverhoopt niet aanwezig is en u hebt het wel nodig dan verzoeken wij u om zelf het artikel aan te schaffen bij een plaatselijk winkel. Het bonnetje met uw rekeningnummer kunt u mailen naar info@greencamp.nl en binnen 2 werkdagen zullen wij het bedrag aan u overmaken.

Wat gebeurt er bij ernstige schade door u zelf veroorzaakt?

Ernstige schade aan tent en/of inventaris dient u direct te melden de eigenaar van de camping. Hij/zij zal een schadeformulier invullen en in overleg met Greencamp voor een passende oplossing zorgen. Onder ernstige schade verstaan we bijvoorbeeld een scheur in de tent een kapotte hangmat of stoelen. Uw reis- of aansprakelijkheidsverzekering dekt doorgaans schade aan verhuur accommodaties dus meldt u de schade a.u.b. bij de campingeigenaar dan draait Greencamp er niet voor op! Greencamp houdt zich te allen tijde het recht voor u aansprakelijk te stellen voor de door u veroorzaakte schade.

Wat gebeurt er als ik per ongeluk iets stuk maak?

Natuurlijk valt er wel eens iets en gaat er wat kapot maar dat zit bij Greencamp in de prijs inbegrepen. Meldt u het a.u.b. wel even bij de eigenaar want dit wordt u niet in rekening gebracht maar dan zijn zij wel op de hoogte en kunnen zij de inventaris aanvullen!

15. Intellectueel eigendom

Op zowel onze website als de inhoud en media van de website rust het intellectuele eigendom van
Greencamp. Gedeelten van de website mogen slechts voor persoonlijke en niet-commerciële
doeleinden gebruikt worden. Is het gebruik voor commerciële doeleinden, dan is onze schriftelijke
toestemming per e-mail vereist.

16. Diversen

 • Door Greencamp op internet, in brochures, of anderzijds gepresenteerde afbeeldingen zijn niet contractueel. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Elke locatie heeft zijn eigen kenmerken en er kunnen derhalve onderlinge verschillen optreden. Ook accommodaties en inrichtingen kunnen op detail afwijkend zijn.
 • De maximale bezetting per accommodatie is 1 gezin / 6 personen zijnde 2 ouders en 4 kinderen van maximaal 18 jaar oud.
 • Bezoekers dienen te alle tijde verplicht bij aankomst te worden aangemeld bij de locatie leiding of diens personeel . Bezoekers betalen bij aankomst, indien van toepassing, het op de locatie geldende bezoekerstarief. Bezoekers parkeren hun auto altijd op het parkeerterrein en nimmer op de plaats van de accommodatie.
 • Volgens de Franse wet zijn shorts in de zwembaden verboden. Het is dus niet de campingeigenaar die dit op eigen houtje bepaald. Hij past slechts de regels van de wet toe. U dient er dus rekening mee te houden dat, indien u gebruik maakt van het zwembad op een Franse locatie, u verplicht wordt een nauwsluitende zwembroek te dragen.
 • In nagenoeg alle gevallen is er een kleding was- en/of droogmachine op de locatie aanwezig waarvoor apart dient te worden betaald. Greencamp is niet verantwoordelijk voor de goede werking en aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van eventuele schade door een wel dan niet aantoonbare slechte werking ervan.
 • U parkeert uw auto/motor of ander vervoermiddel waarmee u reist op de voor u bestemde plaats van de accommodatie tenzij door de locatie eigenaar anders wordt bepaald. In bepaalde gevallen kan het dus voorkomen dat u uw vervoermiddel op een centrale parkeerplaats dient te parkeren en niet op de kampeerplaats bij de tent.
 • De huurder en alle medereizigers onder zijn verantwoordelijkheid dienen zich op geldige wijze en te alle tijde, volgens de ter plaatse geldende wet, te kunnen legitimeren.
 • Barbecueën is op bepaalde locaties niet of enkel op gas toegestaan. Overheidsregels in verband met brandgevaar liggen hier vaak aan ten grondslag. Indien u wenst te barbecueën, dient u hierin zelf in te voorzien. U bent tevens verplicht van te voren te informeren bij de locatie eigenaar of diens personeel naar de voorwaarden hieromtrent.
 • Het is te alle tijde ten strengste verboden open vuur de maken; noch op de plaats van uw accommodatie noch elders op de locatie. Bedden, matrassen, beschermingen, dekbedden, overtrekken , dekens enzovoort zijn bestemd om te slapen en dienen in de slaapcabines te blijven. Het is verboden deze buiten of op de veranda te gebruiken als speelkleden of dergelijken.
 • Het is verboden om hangmatten, hetzij onderdeel uitmakend van de accommodatie, hetzij zelf meegebracht, te bevestigen aan de huurtent en/of het tentframe.
 • Plaats- en ondergrond kenmerken verschillen per camping. De situering op de camping, de grootte, de vorm, de afmetingen, de vlakheid, de mate en kwaliteit van uitzicht, de ondergrond (gras, steenachtig, zand, grind, rots), de hoeveel zon en/of schaduw, de mate van privacy en alle overige kenmerken kunnen per camping / per plaats afwijken. Klachten hieromtrent leiden nimmer tot enige financiële vergoeding.
 • De situering van de kampeerplaats, en dus tevens van de tent, op de camping en daarmee samenhangend de afstanden naar de sanitaire voorzieningen, de speel gelegenheden, het zwembad, het restaurant, de receptieverschillen per plaats en per camping. Klachten hieromtrent leiden nimmer tot enige financiële vergoeding.
 • De mate waarin voorzieningen en vertier wordt aangeboden verschilt per camping. Klachten hieromtrent leiden nimmer tot enige financiële vergoeding.

16. In werking treding

Onze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 11 december 2020. Wij zullen een voorgenomen wijziging bekend maken aan het bij ons bekende emailadres van huurder. Wijzigingen treden in werking 14 dagen na deze bekendmaking.

17.Intellectueel eigendom

Op zowel onze website als de inhoud en media van de website rust het intellectuele eigendom van Greencamp B.V.. Gedeelten van de website mogen slechts voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden gebruikt worden. Is het gebruik voor commerciële doeleinden, dan is onze schriftelijke toestemming per e-mail vereist.

18. Privacy

Greencamp gaat zorgvuldig om met de privacy van haar bezoekers. De wijze waarop wij dit nastreven is beschreven in onderstaande informatie.

12.1 Registratie
Bij het bezoeken van onze website is het opgeven van de persoonlijke gegevens niet noodzakelijk. Om de boeking
te verwerken of aan uw aanvraag voor informatie te kunnen voldoen hebben wij echter wel persoonlijke
gegevens nodig zoals: naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, woonplaats en telefoonnummer.

12.2 Gebruik gegevens
Greencamp gebruikt uw persoonlijke gegevens om u de best mogelijke service te verlenen. Uw persoonlijke gegevens kunnen door ons worden gebruikt teneinde de boeking te realiseren. Deze kunnen bovendien door ons gebruikt worden voor interne administratie en voor analyse- en marketingdoeleinden. Wij geven de persoonlijke gegevens alleen dan door aan derden als dit noodzakelijk mocht zijn voor het vastleggen en/ of uitvoeren van de reservering, verzekering of informatieaanvraag. Wij verkopen uw gegevens dus nooit! Door uw persoonlijke gegevens via onze site(s) aan ons te verschaffen geeft u toestemming aan Greencamp deze informatie te verzamelen, te bewaren en te gebruiken volgens de Wet Persoonregistratie (WPR).

12.3. Kwaliteit van de informatie
We beschermen de kwaliteit en integriteit van uw persoonlijke informatie en zullen ons uiterste best doen zo snel
mogelijk aan uw verzoek tot correctie van onjuistheden in uw persoonlijke informatie te voldoen.

12.4. Technische details
De technische details van het bezoek aan onze site (domeinanalyse) worden door ons geregistreerd. Wij
gebruiken deze data voor statistische doeleinden.

12.5 Hyperlinks
Onze site bevat links naar andere websites en wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met privacy gevoelige informatie omgaan. U verlaat op dat moment onze site.

Bedrijfsgegevens Greencamp B.V.

Contactgegevens:
T. 0513 744 150
E. info@greencamp.nl
W. Greencamp.nl

Adresgegevens:
Meyerweg 87, 8456 GC De Knipe

Diversen:
K.v.K.: 75113120
Rekening nr. NL17RABO 0112573487
BTW nr: NL8601.47.447.B01