← Ga terug

Is Greencamp aansprakelijk voor schade?

  • Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, berokkend aan of door gebruikers van de via ons geboden accommodatie, hoe deze schade of dit letsel ook is ontstaan.
  • Deelname aan activiteiten, georganiseerd op of door de camping, geschiedt geheel voor eigen risico.